Translate

PUBLICACIONS


HI HA UNA NOVA POLÍTICA (2014)

Sumari. Gonçal Mayos i Joan Morro (eds), Marta Doltra, Xavier Filella, David Galcerà, Ricard Gómez i Ventura, Albert Llorca, Lluís Roca Jusmet i Joan Subirats, Barcelona: La Busca, 2014

PVP 12 €
LA FILOSOFIA COM A FORMA DE VIDA (2014)

Sumari. Albert Llorca (ed), Antoni Bosch Veciana, jordi Bayod, Marta Doltra, Rosa Rius, Gonçal Mayos, Ginés Navarro i Lluís Roca, Barcelona: La Busca, 2014

PVP 12 €ART I FILOSOFIA (2011)

Pròleg: Mose Cometta; Domingo Cabezas, Sobre la norma del gust; Robert Caner-Liese: Crisi de sentit i forma dramàtica. Sobre l'encontre de th L. Adorno i Samuel Beckett; Joan Cavaller; L'alteració de l'estructura clàssica del discurs en el cinema contemporani; Marta Doltra: Postmodernitat i narració cinematogràfica: Scorcesse, els germans Coen i Quentin Tarantino: David Galcerà: Últims tractaments al cinema de "zona grisa" i "banalitat del mal"; Ricard Gómez:F. Jameson el repte de pensar el prsent a partir del cinema. Bases d'una hermenèitoca social; Laura Llevadot: L'ètica hiperbòlica de Lars Von Tier; Albert Llorca: Una reflexió hermenèutica en l'estètica teatral: Samuel Becket i Vaclav Havel; Sergi Mas: Sobre filosofia, literatura i música. Algunes reflexions sobre com Thomas Mann, Lev Tolstoi i els seus persoatges llegeixenla filosofia i la música; Gonçal Mayos: Rashomon o la veritat multiple. Cinema i experiències vitals incommenurables; Lluís Roca: Una mirada filosòfica a la narrativa cinematogràfica de David Lynch; Anna Sarsaneda: L'endamà impossible. La filosofia posthumanista i el cinema.


PVP 12 €


           
GLOBALITZACIÓ I INTERCULTURALITAT (2011)

Presentació: Gonçal Mayos i Ignasi Serra; Gonçal Mayos: Genealogia de la globalització; Alfonso Bárcena:Gestionar la globalització vers la governança; Ramón Alcoberro: Per una cultura del decreixement; Sergi Mas: Contre el mite de l'estat impotent vers la globalització; Juan Lara: Somnis imperials, malsons globals. Del final de la guerra freda al tea party; Marta Doltra: Multitud i conflicte: Tony Negri; Norbert Bilbeny: El cosmopolitisme inclusiu: resposta a un món en moviment; Lluís Roca: Una crítica al multiculturalisme; Albert Llorca: La globalització del segle XXI. Por o esperança?; Anna Sarsanedas: Globalització informàtica: Per una nova ètica de la informació; Josep Casol: U. Beck: el risc en una societat inhòspita.

PVP 12 €


           
FILÒSOFS A CEL OBERT (2009)

Pròleg; Ramon Alcoberro: Edward O. Wilson: com la sociobiologia ha transformat la filosofia moral; Pilar Fibla: Comentari al llibre de Frans de Waal: Primates y filósofos; Mireia Sierra: Introducció a Richard Sennett; Albert Llorca: La modernitat líquida i el problema de l'educació; pensant a partir de Zigmunt Bauman; Adrià Chavarria: Simone Weil: reflexions sobre el totalitarisme; Ricard Gómez: Frederic Jameson: hermenèutica utòpica i postmodernitat; Marta Doltra: El pensament esmicolat: Jon Elster; Josep-Maria Domingo: La filosofia de la ment i la cultura en l'obra de Jerome Bruner; Xavier Sebastià: Introducció a Eric Hobsbawm; Gonçal Mayos: Mort Hungtington ¿què restarà del "clash of civilations"?; Adriana Ferran: In memoriam: Lluís Alegret Biosca PVP 10 €           
FILOSOFOS CLÁSICOS, HOY (2009)

Presentación: Domingo Cabezas; David Murillo: La ciudad y sus excluidos en la Política de Aristóteles; Josep Casol: Pensar el miedo. Proponer el estado como ciencia; Ramon Alcoberro: Rousseau: las luces, Toureau i la ética ambiental; Salvi Turró: el sentido de la ética kantiana; Marta Doltra: La existencia angustiada en Kierkegaard; Miquel Costa: Lectura de J.S. Mill; Lluís Alegret: La crítica de Schopenhauer a Hegel; Gonçal Mayos: Nietzsche: el primer postmoderno; Manuel Satué: La personalidad de Wittgenstein reflejada en los diarios y otras obras; Albert Llorca; De la intersubjectivdad huserliana a la relación interpersonal en Paul Ricoeur.


 PVP 10 €
           
MARGES DE LA FILOSOFIA (2008)

Sumari. In memoriam: Lluís Alegret Biosca i Manuel Satué i Sillué; Pròleg Miquel Seguró; Ginés Navarro: Felicitat i cultura: de Freud a Marcuse; Lluís Roca: Slavoj Zizek: La filosofia com a espai radical; Marta Doltra: La antrolopogía social de Pierre Bourdieu (1930-2002) ; Manuel Satué: El darrer Sartre: de la "Critique" i més enllà; Albert Llorca: Gabriel Marcel: crítica i compromís davant del món contemporani; Miquel Seguró: Protestantisme i filosofia: Paul Tillich (1886-1965) i Wolfhart Pennenberg (1928-); Damingo Cabezas: Gallen Strawson i el problema de la ment i el cervell; Gonçal Mayos: Guerra de civilitzacios Huntington i els neocons


PVP 10 €           
FRONTERES DE LA DESRAÓ (2006)

Sumari: Introducció . Gonçal Mayos: Com l'home va esdevenir irracional.Conté ciència-ficció . Lluís Alegret: La irracionalitat i els seus límits. Concha Fernández Martorell: El poder de l'irracional. Miquel Seguró: Irracionalitat i postmodemitat. Alejandro Volkoff: El comportament irracional. Manuel Satué: Arthur Schopenhauer: la filosofía de l'absurd i l'absurd de la filosofia. Marta Doltra: L'irracional com a límit de la racionalitat en el segle XX: Nicolai Hartmann. Domingo Cabezas: La sorpresa newtoniana. Raó i racionalitat de l'alquímia d'Isaac Newton. Albert Llorca: L'irracional en l'ámbit de l'hermenèutica. Una reflexió personalista arran de la finitud humana. Jesús Ricart: La perversió de l'alternativa a la crisi de la raó pràctica. Francesc Nicolau: Ernst Jünger i l'irracional.

           
 PVP 10 €AL VOLTANT DE KANT (2005)

Sumari: Introducció. Ll.Alegret, R.Alcoberro, José-Manuel Bermudo, Norbert Bilbeny, Raúl Gabás, Pere Lluís Font, Gonçal Mayos, Arnau Puig, Salvi Turró


 PVP 10 €
PENSAR L'ALTERITAT(2005)

Sumari: Introdúcció . Saivi Turró. L' alteritat en la filosofia .Goncal Mayos. L'alteritat de la raó: ¿què fer amb l'irracional? .Lluís Alegret. La naturalesa de l'alteritat .David Murillo. La ciutat i els seus exclosos en La Política Aristòtil.Domingo Cabezas. L'alteritat en la filosofia de Hume: El problema de la relació entre la ment i el mónRamón Alcoberro. El salvatge i el pensament de les Llums. Marta Doltra. L'alteritat: entre l'individualisme i el socialisme. Roberto Augusto Mínguez. La intersubjectivitat en Schelling i en Hegel.Miquel Seguró. Aproximació al "Jo i Tu" de Martín Buber. Albert Llorca. De la intersubjectivitat husserliana a la relació interpersonal en Paúl Ricoeur .Josep Lluís Sarrato. La dimensió tràgica de l'alteritat Misse Hinojosa.. L'ètica global; un impossible categòricJesús Ricart. L'altre en la construcció del |o. Manuel Satué. L'altre en Sartre i Levinas. Concha Fernández Martorell. Altres veus en l'obra de Walter Benjamín. Adriana Ferran. Narcissus


PVP 10 €


           
FILOSOFIA I POLÍTICA, ARA (2004)

Sumari: Introducció. Ramon Alcoberro: Corrents actuals en filosofia política: una panoràmica. Manuel Cruz: Sobre la dificultat de viure junts. Eugenio Tras: Quatre intervencions al voltant d'una guerra. J.M. Bermudo:El sentit ocult de la crítica a a Il·lustració. Gonçal Mayos: La raó d'estat: raó o desraó?. Àngel Puyol: El repte de la igualtat en la filosofia polític actual. Joan Vergés: L'anarquisme filosòfic: defectes i atractius. David Murillo: pensament únic, ortodòxia econòmica i altruisme. Anna Quintanas: Una anàlisi dels moviments altermundialistes a partir de M. Foucualt. Marina Garcés: Conflicte i democràcia en el nou capitalisme. Lluís Alegret: manifestacions de la irracionalitat.

          
 PVP 10 €
EL MAL (2004)

Sumari. Introducció. .Francesc Torralba. ¿Unde malum? .Albert Llorca. EL mal i la debilitat de la cultura .Antonio Blanco. El mal en la tradició judeocristiana . Lluís Alegret. La interpretació del mal en l'era de la tecnoc1encia.Ramón Alcoberro. "El desastre de Lisboa": una meditació il·lustrada sobre el mal.Marta Doltra. Del dolor físic al mal moral .Gonçal Mayos. De la raó del mal al mal de la raó . Jesús Ricart. El poder com a institució del mal.David Murillo. Pensar moral i empresa. Mise Hinojosa. El lloc de Peter Singer en l'ètica contemporània. .Adriana Ferran. La gran capçada del mussol de la filosofia (poema)


 PVP 10 €

           EROS I TÀNATOS (2003)

Sumari. Alain Verjat. L'amor i la mort. .Antonio Blanco. Eros i Tànatos .Ramón Marqués. Eros i Tànatos. Una anàlisi. Lluís Alegret. Un conflicte entre Eros i Tànatos a la societat de la tècnica. Un platejament ontològic. Ramon Alcoberro. Diderot a Citera: Eros i Tànatos. .Gonçal Mayos. El subjecte modern entre desig i mort. Josep Lluís Camino. L'Eros com a desig i el Tànatos com a negació de la voluntat de viure en Schopenhauer. Marta Doltra. Gènere i diferència. Albert Llorca. Eros i malaltia. Victoria Martínez. Eros i Tànatos: l'erotica considerada des del cos humà anormatiu. Jesús Ricart. Plaer i displaer a l'era de la ciberconsciència. Esteve Rovira. Ertos i Tànatos com a expansivitat i depleció. Adriana Ferran. La violència


 PVP 10 €
           L'INDIVIDU DAVANT DEL TERCER MIL·LENNI (2001)

Sumari.Adriana Ferran. Des de l'univers a la pemsa pel camí de la imaginació (poesia) .Manuel Cruz. L'individu i la comunitat: maneres de pensar la pertinencia. Ramon Alcoberro. L'amor propi: de l'individu il.lustrat al postmodern. Lluís Alegret. Individu i reforma educativa davant el tercer mil-lenni. Antonio Blanco. L'individu en la societat anarquista. Josep Lluís Camino. L'educació de l'individu al tercer mil.leni. Bernat Castany. L'individualisme i l'individu en el temps de la globalització. Marta Doltra. Com ens veiem davant el tercer mil.lenni? Albert Llorca. Existència individual i psicología educadora. Ramon Marquès. La intel.ligència intuïtiva. Gonçal Mayos. Individu i educació a l'època d'internet i la postmodernitat. Esteve Rovira i Mestres. Postmodernitat i creativitat individual. Manuel Satué i Sillué. L'individu en la psicoanálisi del segle XX.PVP 10 €
Contactar: liceumaragall@gmail.com           
GLOBALITZACIÓ I PENSAMENT ÚNIC (2000)

Sumari.Manuel Cruz. A partir del pensament únic: globalització i cosmopolitisrne. Gonial Mayos. Genealogia i crítica del pensament úníc. Marta Doltra. La dissidència davant del pensament únic. Antonio Blanco. Els valors en la societat definida pel pensament únic. Lluís Alegret. Informàtica i ensenyament en el context del pensament únic. Josep Lluís Sarrato. El dualisme del pensament únic. Ramon Marquès La intuïció enfront del pensament únic. Bernat Castany. Mite i realitat de la globalització-pensamnent únic contra l'actual i  futura forma de totalitarisrne tou.PVP 10 €
Contactar: liceumaragall@gmail.com           LA UTOPIA 1999)

Sumari. Arnau Puig. Próleg. Albert Llorca Arimany. Interdependència entre ideologia i utopia. Gonçal Mayos. Possibilitat del pensar utòpic. Antonio Blanco Ruiz. La utopia bíblica. Lluís Alegret. La dimensió utòpica de l'obra d'art. Bernat Castany. Del socialisme científic al socialisme utòpic. Marta Doltra. Entre la utopia i el pragmatismePVP 10 €
Contactar: liceumaragall@gmail.com           POSTMODERNITAT (1998)

Sumari.Bernat Castany. Contrapunt Modernitat-Postmodernitat. Gonçal Mayos. Postil·lustració o  autocrítica de la modernitat. Lluís Alegret. El nihilisme i la postmodernitat: la situació actual. Raul Gabàs. Ètica postmetafísica. Ramon Marqués. L'essència permanent dels valors fins i tot a la postmodernitat. Xavíer Antich. L'estètica de la postmodernitat: Jean-Frangois Lyotard. Emília Olivé. De com Simone Weil entra en la postmodemitat. Manuel Satué. Jacques Derrida i la deconstrucció.


  PVP 10 €
Contactar: liceumaragall@gmail.com     
    LECTURA D'ARISTOTIL (1996)

Sumari. Eudald Forment: lntroducció a la lectura de la Metafísica d'Aristótíl. Xavier Antich: La constitució d'una ontología no traumàtica. Lluís AJegret i Biosca: El problema de la causalitat al libre 11 de la Metafísica. Carlos Gómez: La filosofía primera i la seva problemàtica a la Metafísica d'Aristòtil.Manuel Satué 1 Sillué: A la recerca d'una ciencia inabastable. (comentari al llibre Gamma). Pedro Sols Lúcia: L'enigma de Kappa. Bernat Castany i Magraner: Lectura ética de la Metafísica d'Aristòtil. Xavier Hernàndez i Sànchez: Lectura del libre X de la Metàfsica d'Aristòtil. Emílla Olivé Vidal: A la recerca de I'ens per la doctrina de l'analógia. (Lectura de llibre X de la Metafísica d'Aristòtil) . Xavier Antich: Metafísica, llíbre Lambda: La clau, de volta de l'ontoteleologia aristotélica.Lluís Alegret i Biosca: Metafísica. Anàlisi del llibre XIV (N)


 PVP 10 €           
LECTURA DE FILÒSOFS CATALANS DEL SEGLE XX (1995)

Sumari. Bernat Castany i Magraner. Trets i afinitats dels filòsofs catalans. .Josep Manuel Udina i Cobo. L'arrel tròfica del coneixement en Ramon Turró, i la recurréncia del tema en Unamuno i Bloch. Lluís Alegret i Biosca. El pensament espiritualista de Serra Hunter. Manuel Satué i Sillué. La filosofia pràctica:Tomàs Carreras i Artau. Bernat Castany i Magraner. Fonamentació ontopsicológica de l'ética de Nicol. Antoni Prevosti i Monclús. Jaume Bofill i l'evidència de l'ordre. Josep-Maria Terricabras. Estil i pensament en l'obra de Ferrater Mora.


 PVP 10 €

  LECTURA DE SCHOPENHAUER (1992)

Sumari.  Xavier Hernàndez: Lectura de Schopenhauer. Llibre primer. Lluís Alegret: El concepte de voluntat en Schopenhauer. Bernat Castany: La raó 1 la desraó de/ pessimisme 'versus l'impiu i inútil optimísme.Emilla Olivé: Schopenhauer i I'ídealísme kantíà. Bernat Castany: Theoria ancilla praxeos o filosofia pràxíca versus filosofia especulativa. Lluís Alegret: La crítica de Schopenhauer a Hegel. Manuel Satué: Paral.lelismes í diferéncies entre Schopenhauer i Freud.

PVP 10 €
LECTURA DE HEIDEGGER (1991)


Sumari. Manuel Satué. Iniciació a «Sein Und Zeit» de Martin Heidegger. Salvi Turró. Lectura de «Sein Und Zeit» (Introducció, capitol II) . Albert Llorca. La mundanitat de l'«Ésser-Hi» a Ésser iTemps. Xavier Antich. La crítica de la mundanitat cartesiana i la noció d'espai a Heidegger.  Josep Pandolfi. Els Modes d'ésser del «Ser-Hi». Sergio Millàn. Sein und Zeit: Una Metafísica de la violència. Bernat Castany. El «poder ésser total» propi de l'«ésser-hi» i la temporalitat com a sentit ontològic de la cura. Lluís Pibernat. Temporalitat 1 quotidianitat. Salvi Turró Lectura de «Sein und Zeit» (Secció 11, capitol V) . Bernat Castany. El concepte vulgar de temps. Xavier Antich Heidegger, 1957: de la identitat a l'ereignis. Emília Olivé. El camí de la diferéncia cap a l'ésser. Lluís Alegret. La interpretació heideggeriana del concepte d'experiéncia hegeliana.

PVP 10 €

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada